110 lat Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

110 lat
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Gala Jubileuszowa

Hotel Marriott, al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
8 grudnia 2018

O Gali

Lata pracy potwierdzały coraz oczywiściej, że dzieci zasługują na szacunek, zaufanie i życzliwość, 
że miło z nimi w pogodnej atmosferze łagodnych odczuwań, wesołego śmiechu, rześkich pierwszych wysiłków i zdziwień, czystych, jasnych, kochanych radości, że praca raźna, owocna i piękna.
Janusz Korczak


Szanowni Państwo


w tym roku mija 110 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, które skupia rzesze polskich pediatrów pracujących na różnych szczeblach drabiny służbowej i w różnych miejscowościach w Polsce. Pediatria to specjalność szczególna, która służy najwdzięczniejszym pacjentom, jakimi są dzieci. Na przestrzeni tych 110 lat wiele pokoleń uczonych lekarzy przyczyniło się do wspaniałego rozwoju pediatrii i medycyny  w ogóle,  a wszystko to dzięki wytężonej pracy, poświęceniu i szczególnej miłości do dzieci.


Ta wspaniała okazja to również jest czas na świętowanie, podsumowania i podziękowania współcześnie żyjącym zasłużonym pediatrom. 


Z okazji tej rocznicy mamy zaszczyt, w imieniu Organizatorów – Oddziału Warszawskiego PTP i Wydawnictwa Czelej, zaprosić Państwa na uroczystą Galę, która odbędzie się 8 grudnia 2018 roku, w sobotę, w hotelu Marriott w Warszawie.

Dr Józef Brudziński, 
założyciel Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 16. wykładem inauguracyjnym, który wygłosi Pan Profesor Jarosław Peregud-Pogorzelski, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. W części oficjalnej wystąpią również: Pan Profesor Mirosław Wielgoś – Rektor WUM, Pani Profesor Małgorzata Syczewska – Dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka, Pan Profesor Ryszard Gellert – Dyrektor CMKP, Pan Doktor Tomasz Maciejewski – Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka oraz Pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, który przedstawi sylwetkę Janusza Korczaka. Posłuchamy także barwnej opowieści Pani Marii Adamus-Biskupskiej, artystki malarki, o tym, co łączy pediatrię z malarstwem. „Potęgę komunikacji, czyli moc słów i siłę gestów” przybliży nam Pan Tomasz Kammel.


Mamy nadzieję, że w ten wyjątkowy wieczór zaszczycą nas Państwo swoją obecnością i razem spędzimy ten radosny, świąteczny wieczór.  


Z wyrazami szacunku,


Prof. dr. hab. n. med.
Jarosław Peregud-Pogorzelski
Prof. dr. hab. n. med.
Teresa Jackowska
Prof. dr. hab. n. med.
Anna Dobrzańska
Prezes
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Członek Zarządu PTP
Przewodnicząca O/Warszawskiego PTP

Członek
Zarządu PTPZdjęcie: Janusz Korczak z wychowankami. Ze zbiorów Korczakianum, pracowni Muzeum Warszawy.

Program

Foyer przed salą Balową

15.15 – 15.45 Rejestracja 

                         Ciepły poczęstunek


Sala Balowa

16.00 – 19.00 Część oficjalna uroczystości

 • Przywitanie Gości
 • Przemówienia zaproszonych Gości
 • Wręczenie medali okolicznościowych
 • Wręczenie dyplomów Sponsorom Gali
 • Wykład inauguracyjny – Ikony polskiej pediatrii
  –  prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski – Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Janusz Korczak – bardziej lekarz, czy pedagog?
   – Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
 • Rola Instytutu/Szpitala w kształceniu pediatrów
  – dr n. med. Marek Migdał, Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
  – dr n. med. Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, Warszawa
 • Kształcenie podyplomowe – czy potrzebne są zmiany
  – prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP, Warszawa
 • Wystąpienia przedstawicieli Firm – Sponsorów Gali
 • Co łączy pediatrię z malarstwem, czyli co lekarz pediatra może znaleźć w dziełach wielkich artystów 
  – artysta malarz Maria Adamus-Biskupska  
 • Potęga komunikacji, czyli moc słów i siła gestów – Tomasz Kammel


Sala Bałtyk

19.30 – 20.15 Część artystyczna – Recital Nataszy Urbańskiej przy akompaniamencie fortepianu, saksofonu i kontrabasu

20.15 – 23.00 Uroczysta kolacja


Wieczór artystyczny nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Część artystyczna

Sala Bałtyk
19.30 – 20.15 Część artystyczna


Nastrojowy recital Nataszy Urbańskiej, w którym jedyne instrumenty to głos, fortepian, saksofon i kontrabas. Przy akompaniamencie tych instrumentów, artystka zaprosi Państwa do niezapomnianego świata prawdziwych emocji, których piękno nie potrzebuje wsparcia efektów specjalnych.Wybuchowe połączenie talentu, nieskończonych pokładów kreatywności, wytrwałości i uporu w dążeniu do rozwoju – taka właśnie jest Natasza Urbańska. Dziś to bez wątpienia jedna z najbardziej wszechstronnych artystek w Polsce, którą nie bez powodu Marek Niedźwiecki okrzyknął polską Beyoncé!
Na deskach teatrów gra, tańczy i śpiewa w kolejnych superprodukcjach – ma na koncie między innymi rolę Anki w kultowym „Metrze”, czy Poli Negri w „Policie” – pierwszym na świecie musicalu 3D, napisanym specjalnie dla niej.
Poza murami teatralnymi podbija świat filmu, tworzy muzykę i robi to, co kocha najbardziej – występuje przed publicznością w autorskich, widowiskowych produkcjach.


Wieczór artystyczny nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Historia PTP

Rozwój towarzystwa naukowego jest w dużej mierze uzależniony od liczby lekarzy zainteresowanych daną dziedziną i odczuwających potrzebę pogłębienia wiedzy, szukania nowych rozwiązań i chęcią wprowadzania ich w życie. I właśnie w Łodzi, 110 lat temu grupa lekarzy z inicjatywą, żywo zainteresowanych rozwojem pediatrii spotkała się na inauguracyjnym posiedzeniu Sekcji Pediatrycznej przy Łódzkim Towarzystwie Lekarskim. 

To spotkanie z 24 października 1908 r. uważa się za datę powstania Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Odbyło się ono w Szpitalu Anny Marii w Łodzi z inicjatywy dr. Józefa Brudzińskiego. Przewodniczącym Towarzystwa został dr Józef Brudziński, który pełnił tę funkcję do 1910 r., kiedy to przeniósł się do Warszawy, gdzie utworzył drugą sekcję pediatryczną, przy Towarzystwie Lekarskim Warszawskim. Jej przewodniczącym został dr Ludwik Anders.


Do formalnego oddzielenia się Sekcji od Towarzystwa Lekarskiego doszło 19 marca 1917 r. Wówczas został zatwierdzony pierwszy statut Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Podpisali go członkowie założyciele Towarzystwa: Ludwik Anders, Józef Brudziński, Bohdan Korybut-Daszkiewicz, Tadeusz Kopeć, Julian Kramsztyk, Władysław Szejnach i Kazimierz Zieliński. Pierwsze posiedzenie organizacyjne PTP z udziałem 23 lekarzy odbyło się dopiero 27 lutego 1918 r., jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej, ale już po śmierci dr. Brudzińskiego. Wkrótce powstały Oddziały PTP: w Łodzi w grudniu 1921 r,. w Wilnie w marcu 1925 r., we Lwowie – 23 marca1926 r., w Poznaniu – w kwietniu 1929 r. i w Krakowie dopiero w 1936 r. Do wydzielenia Oddziału Warszawskiego, który dotychczas stanowił ogólnopolską jednostkę, doszło w dniu 26 maja 1931 r. 


Podstawowym zadaniem nowo powstałego Towarzystwa była animacja życia naukowego. Bardzo wcześnie rozpoczęto działalność wydawniczą. W 1908 r. ukazał się „Przegląd Pediatryczny” powołany do życia przez dr. Józefa Brudzińskiego, który podkreślał konieczność i ważność wydawnictwa dla należytego rozwoju pediatrii polskiej. Warto zaznaczyć, że było to pierwsze słowiańskie pismo pediatryczne. Siódmy i ostatni zeszyt „Przeglądu Pediatrycznego” ukazał się 1917 r. dla uczczenia 40-lecia pracy Ludwika Andersa, pierwszego Prezesa PTP i współredaktora pisma. Po przerwie spowodowanej warunkami wojennymi, Polskie Towarzystwo Pediatryczne wznowiło pismo w 1921 r. pod obecną nazwą „Pediatria Polska”. W tym czasie duże zasługi dla pisma położył Tadeusz Kopeć, długoletni (15 lat) jego redaktor.


Po 7-letniej przerwie (1939-1946) spowodowanej II wojną światową i okupacją niemiecką w 1947 r. ukazuje się pierwszy zeszyt 21 tomu „Pediatrii Polskiej”. Jak pisze w Słowie wstępnym prof. dr Karol Jonscher, ówczesny prezes PTP, „Polskie Towarzystwo Pediatryczne wznawia wydawanie swego organu pomimo dużego przerzedzenia szeregu swych członków i zniszczenia większości warsztatów pracy, dokumentując tym samym niezłomną wolę jak najszybszego odbudowania i dalszego rozbudowania przedwojennego stanu posiadania”.


Kolejne Ogólnopolskie Zjazdy Pediatrów odbywały się w Warszawie (1922 r.), Poznaniu (1924 r.), Łodzi (1935 r.), Wilnie (1927 r.), Lwowie (1931 r.) i Busku-Zdroju (1939 r.). Działalność naukowa pediatrów w znacznym stopniu związana była z aktualnymi problemami zdrowotnymi w kraju, jak walka z kiłą, gruźlicą, płonicą, wprowadzenie szczepień ochronnych, problem zapalenia mózgu, zaburzeń odżywiania niemowląt, fizjologii i patologii wcześniactwa, choroby stawowe. Na zjazdach poruszano także problemy opieki społecznej nad dzieckiem, omawiano potrzeby sanatoriów dziecięcych, zagadnienia opieki przyzakładowej. Polskie Towarzystwo Pediatryczne bardzo aktywnie utrzymywało kontakty z międzynarodowym środowiskiem pediatrycznym, Dzięki staraniom Józefa Brudzińskiego już w 1912 r. ukonstytuowała się Sekcja Polska przy Międzynarodowym Towarzystwie Pediatrycznym, a delegacja polskich pediatrów wzięła udział w Międzynarodowym Zjeździe Pediatrów w Paryżu (1912 r.). Członkowie PTP brali udział m.in. w I Międzynarodowej Konferencji Pracy Społecznej w Paryżu (1924 r.), I Międzynarodowym Zjeździe Opieki nad Dzieckiem w Genewie (1925 r.), VI Zjeździe Lekarzy Języka Francuskiego (1925 r.), Zjeździe Lekarzy Słowiańskich w Pradze (1925 r.), XII Międzynarodowym Kongresie Pediatrów w Sztokholmie (1930 r.), VII Francuskim Kongresie Pediatrów w Strasburgu (1931 r.) czy Zjeździe Pediatrów w Rzymie (1937 r.).


Od samego początku działalności PTP podejmowało szereg inicjatyw o charakterze społecznym. W 1919 r. PTP nawiązało kontakt z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom, które ucierpiały w wyniku niedawno zakończonej wojny – Państwowym Komitetem Pomocy Dzieciom, Departamentem Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą Ministerstwa Zdrowia Publicznego oraz Polsko-Amerykańskim Komitetem Pomocy Dzieciom. Ponadto PTP występowało do Sejmu, Senatu i Rządu, między innymi, w sprawie zapewnienia pomocy pediatrycznej dzieciom, zarządzeń zapobiegawczych w przypadkach chorób zakaźnych, ustawy o opiece społecznej nad macierzyństwem, urządzenia i prowadzenia ambulatoriów dziecięcych, szkół z internatem dla dzieci zagrożonych gruźlicą, zabezpieczenia praw dziecka nieślubnego i samotnej matki, osadzenia stanowisk lekarzy szkolnych. Opracowało memoriał w sprawie zachowania ustawy o ograniczeniu sprzedaży alkoholu i prowadzenia wykładów na temat alkoholizmu w szkołach średnich i seminariach nauczycielskich. Postulowało wdrożenie działań zmierzających do walki ze śmiertelnością dzieci, zwłaszcza noworodków i niemowląt, oraz zapewnienia opieki pediatrycznej po wypisaniu z oddziałów położniczych. Zgłaszało wnioski o poprawę warunków w przychodniach dziecięcych.


Działalność PTP została przerwana w okresie II wojny światowej, jednak po zakończeniu działań wojennych bardzo szybko ją wznowiono. W 1948 r. odbył się kolejny, VII Zjazd Pediatrów w Warszawie. Był to pierwszy Zjazd „aby policzyć się po wojnie” (prof. W. Szenajch) i „aby sprawdzić, co zdołano uczynić w ciągu pierwszych lat powojennych” (prof. M. Mikułowski). 


Zmianie uległa organizacja Towarzystwa. W związku ze zmianą granic przestały istnieć oddziały PTP w Wilnie i Lwowie. Zaczęły powstawać nowe oddziały terenowe. Obecnie jest ich 23. Ponadto przy PTP powstały sekcje specjalistyczne. Wraz z rozwojem poszczególnych dziedzin pediatrii zaczęły powstawać odrębne towarzystwa naukowe, część z nich na bazie istniejących przy PTP sekcji specjalistycznych. Obecnie z PTP współdziała wiele towarzystw naukowych przypisanych poszczególnym dziedzinom pediatrii. Są to: Polskie Towarzystwo Neurologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Pulmonologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu, Polskie Towarzystwo Fenyloketonurii.


Po II wojnie światowej w 1947 r. ponownie zaczęła ukazywać się „Pediatria Polska”. Jej kolejnymi redaktorami byli: prof. Jan Bogdanowicz, prof. Henryk Brokman, prof. Edward Wilkoszewski, prof. Teresa Wyszyńska, prof. Andrzej Milanowski, prof. Tomasz Szczepański (obecnie). Od 2018 r. „Pediatra Polska” wydawana jest po nazwą „Polish Journal of Paediatrics” w wersji elektronicznej online. W 1971 r. powstało drugie czasopismo PTP „Przegląd Pediatryczny”, którego redaktorami byli: prof. Kazimierz Sroczyński, prof. Barbara Dębiec, prof. Jerzy Bodalski, prof. Wojciech Młynarski (obecnie). Od 1996 r. oba te czasopisma członkowie PTP otrzymują w ramach opłacanej składki członkowskiej.


Tematy naukowe poruszane na zjazdach, podobnie jak w okresie międzywojennym, wynikały z aktualnych problemów zdrowotnych. Na pierwszych omawiano, między innymi, zagadnienia dotyczące leczenia biegunek, gruźlicy, kiły wrodzonej, alergii, zapaleń płuc, chorób zakaźnych, awitaminozy, niedoboru białka i składników mineralnych, gorączki reumatycznej, dystrepsji, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, stosowania szczepień ochronnych, etiopatogenezy i leczenia nerczycy, białaczek, chorób układu krążenia. Szereg zjazdów uwzględniało w swoim programie naukowym problemy zdrowia noworodków i niemowląt, noworodków z małą masą ciała, postępów w pediatrii. Zarówno tematyka, jak i poziom zjazdów stanowiły odzwierciedlenie działalności naukowej i zaangażowania przede wszystkim pediatrycznych ośrodków akademickich. Nie można pominąć zagadnień społecznych, które wprowadzano do programu obrad i które stanowiły przedmiot działalności Zarządu Głównego PTP pomiędzy zjazdami. Zgłaszano postulaty pod adresem Rządu i Parlamentu, dotyczące między innymi poziomu i zasad organizacji opieki nad dzieckiem, zwłaszcza noworodkiem i niemowlęciem, zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej i lekarskiej, szerzenia oświaty zdrowotnej, zasad żywienia. W czasie ostatnich kilku kadencji ZGPTP szczególnie aktywnie pracował nad zagadnieniami opieki nad dzieckiem przewlekle chorym, poprawą sytuacji w opiece nad noworodkiem, stworzeniem listy potrzeb w poszczególnych specjalnościach pediatrycznych. W ostatnich trzech kadencjach, to jest od 2007 r., Zarząd Główny PTP zajmował się m.in. zagadnieniami podstawowej opieki pediatrycznej w ramach POZ oraz problemami specjalizacji w zakresie pediatrii. Bardzo jednoznaczne stanowisko ZGPTP w  ww. kwestiach spowodowało, że lekarze pediatrzy nadal pozostali lekarzami POZ. Udało się również powołać nowe specjalności pediatryczne w zakresie: gastorenterologii dziecięcej, nefrologii dziecięcej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, pulmonologii dziecięcej i pediatrii metabolicznej.


Zarząd Główny PTP kontynuował po II wojnie światowej ożywioną działalność w zakresie kontaktów zagranicznych. Poza udziałem w zjazdach międzynarodowych nawiązane zostały kontakty z szeregiem Towarzystw Naukowych, np. francuskim, fińskim, szwedzkim, uwzględniające wymiany delegacji między krajami. Od 1957 r. PTP jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Pediatrycznego (IPA). Od chwili powstania UNEPSA (Union of National European Pediatric Societes and Associations) w 1976 r. PTP jest jego aktywnym członkiem, a prof. B Górnicki był jednym z jego członków założycieli i wiceprezesem. Również prof. W. Kawalec była członkiem Zarządu i wiceprezesem UNEPSA. Czynnymi członkami UNEPSA są też prof. Alicja Chybicka i prof. Tomasz Szczepański. W 1997 r. w czasie Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrycznego we Wrocławiu odbył się zjazd prezesów europejskich towarzystw pediatrycznych zrzeszonych w UNEPSA. Od 2004 r. przedstawiciele PTP biorą aktywny udział w pracach Europejskiej Akademii Pediatrii (EAP). Prof. Artur Mazur pełni obecnie w EAP funkcję przewodniczącego Adolescent Working Group. W ostatnich latach Polskie Towarzystwo Pediatryczne podpisało dwustronne umowy o współpracy z: Amerykańską Akademią Pediatrii, Izraelską Akademią Pediatrii. Węgierskim Towarzystwem Pediatrycznym oraz Ukraińskim i Litewskim Towarzystwem Pediatrycznym.Źródło:
1.Lejmbach Z.: Historia rozwoju Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Pediatr Pol 1989; 64: 130-140.
2.Lejmbach Z:. Historia rozwoju Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Cz II. Działalność Zarządu Głównego. Pediatr Pol 1989; 64: 260-264.
3.Lejmbach Z.: Historia rozwoju Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Cz III Oddziały Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Pediatr Pol 1989; 64: 436-439.
4.Wilkoszewski E.: Z dziejów polskich czasopism pediatrycznych (1908-1983). Pediatr Pol 1983; 58: 673-684.
5.Joscher K.: Słowo wstępne. Pediatr Pol 1947; 21: 1-2.
6.Wilkoszewski E.: Polskie zjazdy pediatryczne. Pediatr pol 1992; 62: 168.
7.Niżnikowska-Marks J., Milanowski A.: Współpraca Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego z zagranicą. Pediatr Pol 1992; 67: 459.
8.Milanowski A.: Sto lat dziejów Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Pediatr Pol 2008; 83 (6): 585-588.
9. Strona www.owptp.pl oraz www.ptp.edu.pl

Sponsorzy

Sponsorzy Główni Gali


Sponsorzy


Kontakt

Kontakt dla uczestników:

Izabella Chrzanowska

e-mail: jubileuszptp@czelej.com.pl

22 616 60 52